Băng cản nước BO150

Băng cản nước PVC BO-150 dày 2.5mm

Băng cản nước PVC BO-150 dày 2.5mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC