Băng cản nước BO200

Băng cản nước PVC BO-200 dày 3mm

Băng cản nước PVC BO-200 dày 3mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC