Sản phẩm

Băng cản nước PVC V-200 dày 3,2mm

Băng cản nước PVC V-200 dày 3,2mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC O-200 dày 3,2mm

Băng cản nước PVC O-200 dày 3,2mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước Sika Waterbar V-200

Băng cản nước Sika Waterbar V-200

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Sika Việt Nam
Dao hàn băng cản nước Sika

Dao hàn băng cản nước Sika

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Sika Việt Nam

Sản phẩm

Khớp nối VKN

Khớp nối VKN

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước cao su O-150 dày 9mm

Băng cản nước cao su O-150 dày 9mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC V-180

Băng cản nước PVC V-180

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC V-200 dày 5mm

Băng cản nước PVC V-200 dày 5mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC V-200 dày 10mm

Băng cản nước PVC V-200 dày 10mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC O-150 dày 10mm

Băng cản nước PVC O-150 dày 10mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC O-200 dày 10mm

Băng cản nước PVC O-200 dày 10mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC O-220 dày 9mm

Băng cản nước PVC O-220 dày 9mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC O-300 dày 6mm

Băng cản nước PVC O-300 dày 6mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC U-230 dày 7,5mm

Băng cản nước PVC U-230 dày 7,5mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC BO-200 dày 3mm

Băng cản nước PVC BO-200 dày 3mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước Sika Waterbar O-200

Băng cản nước Sika Waterbar O-200

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Sika Hydrotite CJ

Sika Hydrotite CJ

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Sika Việt Nam
Băng trương nở Hyper Stop DB 2015

Băng trương nở Hyper Stop DB 2015

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Các đơn vị khác
Băng trương nở quấn ống HYPER SEAL BR-2510

Băng trương nở quấn ống HYPER SEAL BR-2510

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Các đơn vị khác
Băng cản nước PVC O-250 dày 12mm

Băng cản nước PVC O-250 dày 12mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC