Băng cản nước cao su

Băng cản nước cao su O-250 dày 12mm

Băng cản nước cao su O-250 dày 12mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước cao su O-150 dày 9mm

Băng cản nước cao su O-150 dày 9mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC