Băng cản nước O320

Băng cản nước PVC O-320 dày 12mm

Băng cản nước PVC O-320 dày 12mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC O-320 dày 4,2mm

Băng cản nước PVC O-320 dày 4,2mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC