Nhà sản xuất

Băng cản nước PVC chữ T

Băng cản nước PVC chữ T

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC O-250 dày 12mm

Băng cản nước PVC O-250 dày 12mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước Sika Waterbar O-200

Băng cản nước Sika Waterbar O-200

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC BO-250 dày 4mm

Băng cản nước PVC BO-250 dày 4mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC BO-250 dày 3mm

Băng cản nước PVC BO-250 dày 3mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC BO-200 dày 3mm

Băng cản nước PVC BO-200 dày 3mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC BO-150 dày 2.5mm

Băng cản nước PVC BO-150 dày 2.5mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC U-230 dày 7,5mm

Băng cản nước PVC U-230 dày 7,5mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC O-320 dày 12mm

Băng cản nước PVC O-320 dày 12mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC
Băng cản nước PVC O-320 dày 4,2mm

Băng cản nước PVC O-320 dày 4,2mm

Giá: Liên hệ Sản phẩm: Minh Nhật JSC